klachtenprocedure

 

Wij willen u graag zo goed mogelijk van dienst zijn. Mocht u echter niet tevreden zijn over onze

zorgverlening dan horen wij dat graag van u. Wij willen u vragen om dit in eerste instantie te

bespreken met de betreffende medewerker. Een open gesprek biedt vaak al een goede oplossing.

Leidt dit niet tot het gewenste resultaat, dan kunt u contact opnemen met vertrouwenspersoon

Klachten kunnen schriftelijk ingediend worden via info@elelezorg.nl

Indien u niet tevreden bent over de behandeling van uw klacht kunt u ook uw vraag of

klacht voorleggen aan de www.klachtenportaalzorg.nl